Snegobran in njegova ključna funkcija na strehah

Kot nam že samo ime pove, je funkcija, ki jo opravlja snegobran, preprečevanje zdrsa snega. Obenem pa takšen strešni sistem omogoča precej lažje vzdrževanje strehe. Pri izbiri pa je seveda treba upoštevati kar nekaj dejavnikov. To so naklon strehe, količina ter vrsta padavin, ne nazadnje je pomembna tudi vrsta kritine na strehi.

Sicer pa glede na omenjene dejavnike izbrani snegobran namestimo oziroma zataknemo za strešno kritino, lahko pa ga tudi zabijemo ali pa privijemo. Čim večja je količina snega in čim večji je naklon strehe, bolj trdno mora biti snegobran pričvrščen na streho. Le na takšen način lahko dovolj uspešno opravlja svojo funkcijo.

Pri izbiri zapadlega snega je pomembna tudi vrsta

Ko izbiramo primeren snegobran za streho, je poleg količine zapadlega snega pomembna tudi sama vrsta snega. Gostota snega se namreč na sploh razteza od 10 pa vse do 150 kilogramov na kubični meter. Seveda pa se vrsta snega spreminja glede na lego, nadmorsko višino in tudi glede na spremljajoče vremenske pojave, kot sta na primer veter in temperatura. Na sploh pa je polzenje snega v veliki meri odvisno tudi od podloge, na katero sneg zapade.

Snegobrane ločimo na dve večji skupini

Na sploh se snegobran lahko deli na dve večji skupini. To sta linijski snegobran in točkovni. Zelo pogosto se zgodi, da pri nameščanju na streho uporabimo kar kombinacijo obeh vrst. Med linijskimi snegolovi so znani tudi drugi klasični tračni ter cevni enovrstni in dvovrstni snegobrani. Linijska vrsta je primernejša za nameščanje na strehe z manjšim naklonom, ker je sila polzečega snega manjša.

Tudi za točkovne je značilno, da jih ločimo na več različnih podkategorij. To so na primer točkovni snegobran za opeko, valovite površine ali pa za bitumensko skodlo. Za takšne snegolove je značilno, da jih je treba razporediti po površini celotne strehe.