Plastika in recikliranje plastičnih elementov

Danes bom napisala članek z naslovom plastika in recikliranje, ki sem ga razdelila na tri članke. Vsi trije članki boo imeli isti naslov, torej plastika in recikliranje, le da jih bom na koncu označila z dodatkom prvi del, drugi ali tretji del.

Torej v prvem delu bi rada govorila o tem kaj je plastika in kaj je recikliranje. Plastika oziroma plastični material je skupina izdelkov v katerem se nahaja mnogo polimerov, ki jih lahko razbijemo v posamezne skupine.  Recikliranje plastike pa je proces,  pri katerem se uporablja zavržena plastika. Ne glede ali se pri recikliranju uporabi odpadna plastika ali ostanki plastike, je pri procesu plastika vrnjena v uporabo kot končni izdelek ali pol izdelek iz katerega lahko naredimo nove izdelke. Določeno plastiko se lahko, oziroma pri samem procesu lahko uporabimo proces kemičnega recikliranja, kar pa pomeni, da se odpadna plastika, ki smo jo prejeli na reciklažo razgradi na osnovne kemične sestavine. Druga tehnika oziroma vrste plastike pa se imenuje mehansko recikliranje.

Vsi mislijo, da je proces recikliranja preprost, vendar pa se mnogo ljudi ne zaveda, še sploh mnogo mojih znancev in ostalih ljudi s katerimi sem govoril v trenutku pisanja tega članka, da je recikliranje lahko zelo zelo drag postopek, ki porabi veliko energije. Sam proces recikliranja se bistveno podraži, zato ker moramo v fazi recikliranja porabiti še veliko časa, da določeno plastiko ločujemo  in šele nato izvedemo recikliranje, kar pa s seboj prinese še kar nekaj težav saj lahko za uspešno ločevane porabimo kar nekaj delovnih ur, ki pa jih je seveda potrebno plačati.

Toda poraba energije ni edina težava pri recikliranju plastike. Veliko težavo predstavlja tudi onesnaževanje, do katerega prihaja v fazi onesnaževanja.

Torej to ali se izplača reciklirati plastiko niti ni pomembno vprašanje, saj vsi vemo, da je potrebno danes na svetu zmanjšati količino odpadkov. Vprašanje, ki se pojavi je,  kako lahko uspešno zmanjšamo porabo energije in vpliv na okolje v fazi ko se plastika reciklira.

 …